Monthly Archives: Tháng Tư 2016

7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng

Trong quản lý nhà máy nói chung và quản lý chất lượng nói riêng ta hay sử dụng 7 công cụ sau

 1. Bảng kê :
  Đó là bảng ghi lại các số liệu thu tập được
 2. Giản đồ tần số :
  Mô tả phân bố của số liệu
 3. Giản đồ Pareto
  Sắp xếp những vấn đề quản lý theo thứ tự quan trọng của chúng . Một khi những vấn đề quan trọng đã được xác định thì chúng ta ưu tiên tập trung các phương tiện để khắc phục chúng theo thứ tự đó
 4. Giản đồ tương quan :
  Dùng để nghiên cứu mối quan hệ giửa 2 đặc tính X và Y
 5. Biểu đồ quan hệ nhân quả :
  Biểu đồ xương cá dùng để phân tích tìm nguyên nhân của vấn đề
 6. Kiểm tra lấy mẫu
  Phương pháp lấy mẫu đảm bảo tính đại diện
 7. Phiếu kiểm tra :
  Kiểm soát quá trình bằng thống kê

Các công cụ này sẽ được trình bày chi tiết trong các bài viết sau