Monthly Archives: Tháng Năm 2016

GIẢN ĐỒ TẦN SỐ

Giản đồ tần số là một công cụ thống kê giúp chúng ta :

 • Mô tả phân bố của những số liệu ,
 • Xem xét quy trình lấy mẫu có được phân tầng đúng hay không
 • Xem xét quy trình sản xuất có đùng quy định kỹ thuật hay không

THỦ TỤC VẼ GIẢN ĐỒ TẦN SỐ :

 1. Tìm trị số lớn nhất và trị số nhỏ nhất của tập hợp số liệu
 2. Tính giao độ , nghĩa là sai biệt giữa trị số tối đa và trị số tối thiểu của tập hợp đó
 3. Chia những số liệu thành từng lớp :
  Số lớp có thể tính là căn số bậc 2 của số số liệu hay , giản dị hơn , dùng bảng sau :
    Số những số liệu             Số lớp
  < 50                            5 – 7
  50 – 100                       6 – 10
  100 – 250                     7 – 12
  > 250                           10 – 20
 4. Chia giao độ với số lớp để tính độ rộng của mỗi lớp . Tính chẵn độ rộng để có bội số một đơn vị đo thuận tiện
 5. Xác định ranh giới ở giữa đơn vị đo . Nếu cần thì thuyên chuyển những lớp để cho ranh giới lớp là những đơn vị đo thuận tiện
 6. Tính số liệu trong mỗi lớp bằng cách đếm những số liệu có trị số lớn hơn ranh giới dưới và nhỏ hơn hay bằng ranh giới trên của lớp đó
 7. Vẽ đồ thị có
  – Hoành độ là những lớp
  – Tung độ là những số số liệu có trong các lớp

Chúng ta có thể dễ dàng vẽ giản đồ tần số bằng phần mềm Excel

BẢNG KÊ

Bảng kê là 1 công cụ dùng để thu thập và trình bày các số liệu . Để thu thập số liệu giúp cho việc tìm ra nguyên nhân của một vấn đề ta thực hiện qua 7 bước :

 1. Xét xem những sự kiện đang nghiên cứu được biểu hiện bởi những loại số liệu nào : Phương pháp lấy mẫu phải mang tính đại diện , các số liệu phải có cách đo lường được và chúng có thể được xử lý thống kê sau đó
 2. Định rõ mục đích của việc thu thập những số liệu : chúng ta cần tự hỏi
  – Tại sao chúng ta thu thập những số liệu đó ?
  – Chúng ta muốn biết gì và muốn tìm hiểu gì ?
  – Sau khi thu thập thì sẽ xử lý ra sao và để dùng vào việc gì ?
  – Trên cơ sở kết quả của việc thua thập và xử lý số liệu thì chúng ta sẽ đưa ra quyết định gì ?
 3. Chuẩn bị phân tầng số liệu thu thập
  Nhờ có thể phân tầng mà ta có thể tìm thấy được nguồn gốc của các khuyết tật
  Nếu những câu hỏi trong bước 2 được trả lời ổ thỏa thì việc phân tầng số liệu là rất dễ . Nguyên tắc chúng ta phải ghi tất cả những thông tin để bảo đảm khả năng truy xét nguồn gốc , ví dụ : người điều hành , cỗ máy dùng để sản xuất , số lô nguyên liệu , thời gian sản xuất ,…. Tất cả những thông tin đó sẽ là nhân tố để phân tầng số liệu .
  Nếu chúng ta quên 1 nhân tố thì phân tích số liệu sẽ không chính xác
  Nếu chúng ta thêm những nhân tố có ít ý nghĩa thì việc thu thập số liệu sẽ vất vả một cách không cần thiết
 4. Định phương pháp thu thập số liệu :
  Không phải lúc nào ta cũng có thể thu thập được những số liệu đã được định trước . Nhiều khi chúng ta thiếu dụng cụ hay phương pháp đo đạc , nhiều khi có khó khăn trong việc định số lượng ,… . Để khắc phục những trở ngại đó chúng ta phải tìm cách để biến những nhận xét thành số liệu thích hợp
 5. Thiết kế 1 hay nhiều bảng kê
  Mục đích là thu thập những số liệu có ý nghĩa trong việc nghiên cứu giải quyết vấn đề hay cải tiến chất lượng . Chúng ta phải thiết kế một bảng kê để giúp thu thập số liệu mau chóng và hạn chế rủi ro ghi nhầm . Chúng ta cũng phải thiết kế thế nào để sau này phân tầng số liệu sẽ cho các kết quả có ý nghĩa
 6. Thu thập số liệu :
  Một bảng kê chỉ dùng để thu thập những số liệu thiết yếu . Lúc đầu chúng ta chỉ nghiên cứu những gì chúng ta coi là quan trọng . Sau đó nếu cần thì chúng ta mở rộng thêm nghiên cứu . Nếu trong khi thu thập số liệu có sự cố bất ngờ thì chúng ta phải ghi thêm vào bảng kê
  Cần chú ý bảo đảm :
  – Số liệu phải được phân tầng
  – Không được bỏ sót một thử nghiệm nào
  – Số liệu phải chính xác và đầy đủ
 7. Xử lý số liệu và trình bày kết quả
  Việc xử lý số liệu thường dùng đến những phương pháp tính toán thống kê
  Nhiều khi những phép tính đó chỉ là tính trung bình và độ lệch chuẩn . Cái kho là tim ra những vấn đề ẩn sau những giá trị thống kê thông qua việc phân tầng số liệu và những giản đồ
  Những giản đồ dùng để trình bày kết quả việc phân tích những số liệu thu thập . Khi chúng ta chọn một loại giản đồ thì chúng ta phải tự hỏi :
  – Chúng ta muốn trình bày điều gi khi vẽ giản đồ ?
  – Người đọc sẽ dùng giản đồ đó như thế nào ?