Monthly Archives: Tháng Sáu 2016

GIẢN ĐỒ PARETO

Trong sản xuất (sản phẩm hay dịch vụ) có nhiều vấn đề cần cải thiện như khuyết tật sản phẩm , thời gian quy định , ngân sách quy định ,… vv . Những vấn đề đặt ra thường là tập hợp của những vấn đề nhỏ mà chúng ta không thể giải quyết cùng một lúc được  Vậy làm thế nào để quyết định rằng vấn đề nào phải giải quyết trước , vấn đề nào giải quyết sau .

Giản đồ Pareto là công cụ xếp những vấn đề quản lý theo thứ tự quan trọng của chúng . Một khi những vấn đề quan trong đã được xác định thì chúng ta ưu tiên tập trung những phương tiện để khắc phục chúng theo thứ tự đó .

Trong môn quản lý chất lượng , người ta cũng thường nhận thấy rằng :
– 80% thiệt hại do kém chất lượng thường do 20% các nguyên nhân gây nên
– 20% nguyên nhân gây nên 80% lần xảy ra các vấn đề chất lượng

Lẻ tất nhiên tỉ lệ 20 : 80 này chỉ có tính tương đối . Điều cần nhớ là chỉ có 1 số ít nguyên nhân là gây ra đa số các sự cố về chất lượng . Vì vậy ta chỉ nên tập trung xử lý số ít các nguyên nhân đó thay vì dàn trải ra giải quyết nhiều nguyên nhân

Thủ tục vẽ một giản đồ Pareto :

 1. Liệt kê các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm
 2. Quyết định khoảng thời gian theo dõi
 3. Tính số lần chất lượng bị ảnh hưởng do mỗi nguyên nhân trong thời gian trên
 4. Xếp thứ tự các nguyên nhân theo số lần chất lượng bị ảnh hưởng
 5. Vẽ một đồ thị có :
  Trục hoành là những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng
  Trục tung là số lần chất lượng bị ảnh hưởng
 6. Xếp loại A những nguyên nhân tạo ra 80% tổng số lần chất lượng bị ảnh hưởng
 7. Ưu tiên giải quyết các nguyên nhân trong nhóm A