About

lamviec2

Họ và Tên :                 Tống Tường Huy

Nghề nghiệp :            Kỹ sư hóa

Trình độ :                    Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Tp.HCM năm 1995

Lĩnh vực quan tâm : Manufacturing Management , Quality Control , HSEQ

Kỹ năng :                     Leadership , problem solving , communication , KPI setup

Các công ty :              Nutreco International (Viet Nam) ; Francia Cosmetic ; Amway Viet Nam ;
AB Mauri LaNga Fermentation ; Saigon Petro

Trả lời