YẾU TỐ CON NGƯỜI TRONG QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ

Trong một doanh nghiệp thường có 5 loại nhân viên sau :

man1 0

  1. Nhân viên giỏi : Họ là những người luôn lo lắng cái lo của người sếp/doanh nghiệp , chủ động giải quyết các vấn đề/thách thức gặp phải , họ cũng là nhân tố quan trọng lôi kéo những người trong công ty cùng giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp . Họ luôn chủ động trong công việc , không cần cấp trên nhắc nhở , chỉ cho biết đích đến là họ làm . Họ cũng không tỏ ra kiêu kỳ . họ luôn sẳn sàng làm những việc mà mọi người than khó và sẳn sàng chia sẽ , giúp đỡ đồng nghiệp . Họ có hiểu biết sâu và chắc về công việc và luôn làm việc vượt sự mong đợi của mọi người . Đây là tài sản quý giá của công ty cần phải giử . Giử các nhân viên này không phải chỉ có biện pháp vật chất như lương , thưởng , chức vụ mà phải làm cho họ trở thành bạn của người chủ , trở thành 1 phần của doanh nghiệp bằng cách làm cho họ thấy được tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp và triển vọng phát triển sự nghiệp của họ khi đồng hành với công ty
  2. Nhân viên khá : Những người này có kiến thức và kỷ năng khá tốt về công việc , thường xuyên làm vượt yêu cầu . Tuy nhiên , họ không có cái lo chung với doanh nghiệp vì vậy họ cần sự động viên thường xuyên từ sếp . Những người này cũng rất hay dao động , họ sẽ rời công ty nếu có cơ hội tốt hơn . Để phát triển những người này lên mức giỏi có thể dùng các biện pháp về lương , cơ hội đào tạo phát triển kỷ năng/kiến thức , chức vụ
  3. Nhân viên trung bình : Có kiến thức và kỷ năng làm việc , họ chỉ làm đúng theo yêu cầu của công việc . Các sếp cần phải giám sát , đôn đốc những nhân viên này để bảo đảm công việc được thực hiện đạt yêu cầu ,đúng tiến độ . Họ có thể là các nhân viên an phận với công việc hiện tại .Để phát triển họ lên mức khá đòi hỏi phải có cách động viên đặc biệt , đặt ra các thách thức và thúc đẩy họ phát triển .
  4. Nhân viên kém : Có khiếm khuyết trong kiến thức và kỷ năng làm việc nên chất lượng công việc dưới yêu cầu . Những nhân viên này cần phải đào tạo thường xuyên và khi giao việc cho họ phải thường xuyên giám sát , hổ trợ .Các nhân viên này có thể phát triển lên mức nhân viên trung bình nếu có chương trình đào tạo , giám sát , động viên tốt
  5. Nhân viên quá kém : chất lượng công việc dưới mức mong đợi .Họ hay than vản , đòi hỏi , nhưng cũng thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ . Các nhân viên này rất khó đào tạo vì họ thường xuyên không tuân theo quy trình mà chỉ thích làm theo ý họ . Các nhân viên này thực sự là gánh nặng cho công ty và người sếp vì họ không mang lại giá trị cho công ty và công ty còn phải tốn chi phí để giám sát , sửa chữa các sai lầm của họ .

Quản lý nhân sự tốt là phải tìm mọi cách giử người giỏi , có phương pháp phát triển các nhân viên khá , trung bình , kém , và cương quyết sa thải các nhân viên quá kém .

Trả lời